bwin中国
公司名:bwin中国
联系人:马先生
电话:0755-8888888
手机:13686817432
邮箱:1234569@163.com
地址:深圳市宝安区
您现在的位置: 首页 >bwin中国> 阅读正文

珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

时间:2020-02-06 来源:网络 作者:admin 点击: 0 次

        

        

        
        

        Level2新浪网财经App:直播上部位 博主单向双系列对应的直接的Level2秘闻:民航大吉大利仍在

          (上接A20版)

        2303 彭文剑 彭文剑 11.430 500 徒然

        2304 许利民 许利民 11.430 500 徒然

        2305 赵吉 赵吉 11.430 500 徒然

        2306 陈成辉 陈成辉 11.430 500 徒然

        2307 赵宏林 赵宏林 11.430 500 徒然

        2308 周明华 周明华 11.430 500 徒然

        2309 钟克创 钟克创 11.430 500 徒然

        2310 黄文礼 黄文礼 11.430 500 徒然

        2311 张工 张工 11.430 500 徒然

        2312 曹晓艳 曹晓艳 11.430 500 徒然

        2313 孙月馥 孙月馥 11.430 500 徒然

        2314 罗从保 罗从保 11.430 500 徒然

        2315 杨丽芬 杨丽芬 11.430 500 徒然

        2316 何永前 何永前 11.430 500 徒然

        2317 廖方红 廖方红 11.430 500 徒然

        2318 钟勇 钟勇 11.430 500 徒然

        2319 彭清平 彭清平 11.430 500 徒然

        2320 吴滨 吴滨 11.430 500 徒然

        2321 陈利浩 陈利浩 11.430 500 徒然

        2322 陈世斌 陈世斌 11.430 500 徒然

        2323 付丽艳 付丽艳 11.430 500 徒然

        2324 祝斌 祝斌 11.430 500 徒然

        2325 陆卫东 陆卫东 11.430 500 徒然

        2326 柳海彬 柳海彬 11.430 500 徒然

        2327 张桂平 张桂平 11.430 500 徒然

        2328 丁碧霞 丁碧霞 11.430 500 徒然

        2329 周蓉 周蓉 11.430 500 徒然

        2330 吴鸣霄 吴鸣霄自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2331 张丽华 张丽华 11.430 500 徒然

        2332 原绍彬 原绍彬 11.430 500 徒然

        2333 刘志强 刘志强自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2334 苏丽 苏丽自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2335 李晋 李晋自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2336 吴镇发 吴镇发 11.430 500 徒然

        2337 林古琴 林古琴 11.430 500 徒然

        2338 肖赛花 肖赛花 11.430 500 徒然

        2339 杨怀旭 杨怀旭 11.430 500 徒然

        2340 何全波 何全波 11.430 500 徒然

        2341 柳德庆 柳德庆 11.430 500 徒然

        2342 周岭松 周岭松 11.430 500 徒然

        2343 陈春生 陈春生 11.430 500 徒然

        2344 孟祥龙 孟祥龙 11.430 500 徒然

        2345 王敏文 王敏文 11.430 500 徒然

        2346 沈素芳 沈素芳 11.430 500 徒然

        2347 余新 余新 11.430 500 徒然

        2348 杨正钢 杨正钢 11.430 500 徒然

        2349 王民山 王民山 11.430 500 徒然

        2350 张永胜 张永胜自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2351 张根战 张根战 11.430 500 徒然

        2352 苏军福 苏军福 11.430 500 徒然

        2353 肖裕福 肖裕福 11.430 500 徒然

        2354 张克强 张克强 11.430 500 徒然

        2355 田泽成 田泽成 11.430 500 徒然1

        2356 黄印电 黄印电 11.430 500 徒然

        2357 黄长远 黄长远 11.430 500 徒然

        2358 王正荣 王正荣 11.430 500 徒然

        2359 夏川 夏川 11.430 500 徒然

        2360 吴轶 吴轶 11.430 500 徒然

        2361 仇建平 仇建平 11.430 500 徒然

        2362 顾斌 顾斌 11.430 500 徒然

        2363 周万沅 周万沅 11.430 500 徒然

        2364 陈保华 陈保华 11.430 500 徒然

        2365 陈建郎 陈建郎 11.430 500 徒然

        2366 葛中伟 葛中伟 11.430 500 徒然

        2367 赵建平 赵建平 11.430 500 徒然

        2368 杜志军 杜志军自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2369 聂富全 聂富全 11.430 500 徒然

        2370 邱宇 邱宇 11.430 500 徒然

        2371 沈沧琼 沈沧琼 11.430 500 徒然

        2372 老爷 老爷 11.430 500 徒然

        2373 刘洪海 刘洪海 11.430 500 徒然

        2374 韩朔 韩朔 11.430 500 徒然

        2375 王文学 王文学自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2376 厉自强不息 厉自强不息自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2377 骆福光 骆福光 11.430 500 徒然

        2378 李雪会 李雪会 11.430 500 徒然

        2379 徐永寿 徐永寿 11.430 500 徒然

        2380 陈浩勤 陈浩勤 11.430 500 徒然

        2381 黄俊跃 黄俊跃 11.430 500 徒然

        2382 张旭 张旭 11.430 500 徒然

        2383 陈怀奎 陈怀奎 11.430 500 徒然

        2384 张伟 张伟 11.430 500 徒然

        2385 万晓丽 万晓丽 11.430 500 徒然

        2386 吴广来 吴广来 11.430 500 徒然

        2387 张杏娟 张杏娟 11.430 500 徒然

        2388 张慧嫔 张慧嫔 11.430 500 徒然

        2389 王暨钟 王暨钟 11.430 500 徒然

        2390 卡罗琳花式斜纹呢妍 卡罗琳花式斜纹呢妍 11.430 500 徒然

        2391 李琛 李琛 11.430 500 徒然

        2392 秦志军 秦志军 11.430 500 徒然

        2393 沈飒 沈飒 11.430 500 徒然

        2394 张北越竹 张北越竹 11.430 500 徒然

        2395 孙娜 孙娜 11.430 500 徒然

        2396 温志成 温志成 11.430 500 徒然

        2397 男子名 男子名 11.430 500 徒然

        2398 张旭 张旭 11.430 500 徒然

        2399 李喜茹 李喜茹 11.430 500 徒然

        2400 任奇峰 任奇峰 11.430 500 徒然

        2401 邱金兰 邱金兰 11.430 500 徒然

        2402 钱珍玉 钱珍玉 11.430 500 徒然

        2403 王武 王武 11.430 500 徒然

        2404 杨龙忠 杨龙忠 11.430 500 徒然

        2405 李莉萨 李莉萨 11.430 500 徒然

        2406 李海水 李海水 11.430 500 徒然

        2407 张文东 张文东 11.430 500 徒然

        2408 肖敏 肖敏 11.430 500 徒然

        2409 梁凤钗 梁凤钗 11.430 500 徒然

        2410 谢仁国 谢仁国 11.430 500 徒然

        2411 李衡安 李衡安 11.430 500 徒然

        2412 袁志英 袁志英 11.430 500 徒然

        2413 崔克敏 崔克敏 11.430 500 徒然

        2414 冯国新 冯国新 11.430 500 徒然

        2415 查根楼 查根楼 11.430 500 徒然

        2416 方德基 方德基 11.430 500 徒然

        2417 单国富 单国富 11.430 500 徒然

        2418 刘晓旭 刘晓旭 11.430 500 徒然

        2419 应京 应京 11.430 500 徒然

        2420 周传明 周传明 11.430 500 徒然

        2421 丁绍雄 丁绍雄 11.430 500 徒然

        2422 王顺兴 王顺兴 11.430 500 徒然

        2423 邹节明 邹节明 11.430 500 徒然

        2424 李莉萨 李莉萨 11.430 500 徒然

        2425 周志芳 周志芳 11.430 500 徒然

        2426 蔡宇 蔡宇 11.430 500 徒然

        2427 周洪浩 周洪浩 11.430 500 徒然

        2428 贺军 贺军 11.430 500 徒然

        2429 马红星 马红星 11.430 500 徒然

        2430 白溶溶 白溶溶 11.430 500 徒然

        2431 钱永春 钱永春 11.430 500 徒然

        2432 曾胜强 曾胜强 11.430 500 徒然

        2433 杨燕 杨燕 11.430 500 徒然

        2434 张新阳 张新阳 11.430 500 徒然

        2435 陈能依 陈能依 11.430 500 徒然

        2436 张虹 张虹 11.430 500 徒然

        2437 蒋亦飞 蒋亦飞 11.430 500 徒然

        2438 李莉 李莉 11.430 500 徒然

        2439 朱小妹 朱小妹 11.430 500 徒然

        2440 齐星 齐星 11.430 500 徒然

        2441 傅引连 傅引连 11.430 500 徒然

        2442 朱照荣 朱照荣 11.430 500 徒然

        2443 徐功荣 徐功荣 11.430 500 徒然

        2444 瞿建国 瞿建国 11.430 500 徒然

        2445 朱钢 朱钢 11.430 500 徒然

        2446 石惠芳 石惠芳 11.430 500 徒然

        2447 贝国浩 贝国浩 11.430 500 徒然

        2448 黄小敏 黄小敏 11.430 500 徒然

        2449 宁巍 宁巍 11.430 500 徒然

        2450 李汉杰 李汉杰 11.430 500 徒然

        2451 涂江萍 涂江萍 11.430 500 徒然

        2452 谢丽芳 谢丽芳 11.430 500 徒然

        2453 蔡少红 蔡少红 11.430 500 徒然

        2454 朱洁 朱洁 11.430 500 徒然

        2455 蒋国梁 蒋国梁 11.430 500 徒然

        2456 张远捷 张远捷 11.430 500 徒然

        2457 景华 景华 11.430 500 徒然

        2458 石云 石云 11.430 500 徒然

        2459 刘楠 刘楠 11.430 500 徒然

        2460 严志平 严志平 11.430 500 徒然

        2461 戴文 戴文 11.430 500 徒然

        2462 缪甦 缪甦 11.430 500 徒然

        2463 谢演灵 谢演灵 11.430 500 徒然

        2464 陈曦 陈曦 11.430 500 徒然

        2465 何志坚 何志坚 11.430 500 徒然

        2466 胡强 胡强 11.430 500 徒然

        2467 朱美渝 朱美渝 11.430 500 徒然

        2468 吕立芬 吕立芬 11.430 500 徒然

        2469 胡则洁 胡则洁 11.430 500 徒然

        2470 陈俊 陈俊 11.430 500 徒然

        2471 李文 李文 11.430 500 徒然

        2472 李怡名 李怡名 11.430 500 徒然

        2473 李志鹤 李志鹤 11.430 500 徒然

        2474 杨林发 杨林发 11.430 500 徒然

        2475 曹建国 曹建国 11.430 500 徒然

        2476 姜东林 姜东林 11.430 500 徒然

        2477 周倩影 周倩影 11.430 500 徒然

        2478 叶冠军 叶冠军 11.430 500 徒然

        2479 杨宁恩 杨宁恩 11.430 500 徒然

        2480 叶钢熔 叶钢熔 11.430 500 徒然

        2481 陈泳潮 陈泳潮 11.430 500 徒然

        2482 李杨 李杨 11.430 500 徒然

        2483 吴克斌 吴克斌 11.430 500 徒然

        2484 彭发文 彭发文 11.430 500 徒然

        2485 郭旭 郭旭 11.430 500 徒然

        2486 彭朝晖 彭朝晖 11.430 500 徒然

        2487 景旻 景旻 11.430 500 徒然

        2488 周军 周军 11.430 500 徒然

        2489 李欣 李欣 11.430 500 徒然

        2490 李勃 李勃 11.430 500 徒然

        2491 王增锹 王增锹 11.430 500 徒然

        2492 陈宇 陈宇 11.430 500 徒然

        2493 陈矗 陈矗 11.430 500 徒然

        2494 发挥 发挥 11.430 500 徒然

        2495 何学忠 何学忠 11.430 200 徒然

        2496 寿建明 寿建明 11.430 500 徒然

        2497 刘建军 刘建军 11.430 500 徒然

        2498 施利平 施利平 11.430 500 徒然

        2499 沈锦华 沈锦华 11.430 500 徒然

        2500 刘晖 刘晖 11.430 500 徒然

        2501 许芝弟 许芝弟 11.430 500 徒然

        2502 陈国红 陈国红 11.430 500 徒然

        2503 黄少名 黄少名 11.430 500 徒然

        2504 孙家琳 孙家琳 11.430 500 徒然

        2505 李宏 李宏 11.430 500 徒然

        2506 张福全 张福全 11.430 500 徒然

        2507 李卓 李卓 11.430 500 徒然

        2508 刘金成 刘金成 11.430 500 徒然

        2509 陈剑武 陈剑武 11.430 500 徒然

        2510 郭玉荃 郭玉荃 11.430 500 徒然

        2511 张健媛 张健媛 11.430 500 徒然

        2512 钱卫国 钱卫国 11.430 500 徒然

        2513 翁毓玲 翁毓玲 11.430 500 徒然

        2514 谢忆兵 谢忆兵 11.430 500 徒然

        2515 沈琼 沈琼 11.430 500 徒然

        2516 苏钢 苏钢 11.430 500 徒然

        2517 顾勇梁 顾勇梁 11.430 500 徒然

        2518 李雪红 李雪红 11.430 500 徒然

        2519 霍建勋 霍建勋 11.430 500 徒然

        2520 曲叶丽 曲叶丽 11.430 500 徒然

        2521 陈雅萍 陈雅萍 11.430 500 徒然

        2522 林建加 林建加 11.430 200 徒然

        2523 张原 张原 11.430 500 徒然

        2524 何倩嫦 何倩嫦 11.430 500 徒然

        2525 于建祥 于建祥 11.430 500 徒然

        2526 熊模昌 熊模昌 11.430 500 徒然

        2527 胡彦 胡彦 11.430 500 徒然

        2528 塞诺沃 塞诺沃 11.430 500 徒然

        2529 郭燕芬 郭燕芬 11.430 500 徒然

        2530 陈少先 陈少先 11.430 500 徒然

        2531 任宝根 任宝根 11.430 500 徒然

        2532 张艳君 张艳君 11.430 500 徒然

        2533 金莺类 金莺类 11.430 500 徒然

        2534 何昌珍 何昌珍 11.430 500 徒然

        2535 黄跃 黄跃 11.430 500 徒然

        2536 柳毅 柳毅 11.430 500 徒然

        2537 汪利萍 汪利萍 11.430 500 徒然

        2538 陈品旺 陈品旺 11.430 500 徒然

        2539 蒋凤银 蒋凤银 11.430 500 徒然

        2540 程万青 程万青 11.430 500 徒然

        2541 康佳林 康佳林 11.430 500 徒然1

        2542 周淑芳 周淑芳 11.430 500 徒然

        2543 金燕 金燕 11.430 500 徒然

        2544 杨健 杨健 11.430 500 徒然

        2545 刘钊 刘钊 11.430 500 徒然

        2546 贾小雪 贾小雪自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2547 曾广生 曾广生 11.430 500 徒然

        2548 曾少强 曾少强 11.430 500 徒然

        2549 曾少彬 曾少彬 11.430 500 徒然

        2550 跨度柏 跨度柏 11.430 500 徒然

        2551 崔钧 崔钧 11.430 500 徒然

        2552 刘鹏 刘鹏 11.430 500 徒然

        2553 孙伟华 孙伟华 11.430 500 徒然

        2554 许素琴 许素琴 11.430 500 徒然1

        2555 王梅香 王梅香 11.430 500 徒然

        2556 陈传兴 陈传兴 11.430 500 徒然

        2557 李琳 李琳 11.430 500 徒然

        2558 林馨 林馨 11.430 500 徒然

        2559 茅贞勇 茅贞勇 11.430 500 徒然

        2560 郑晓军 郑晓军 11.430 500 徒然1

        2561 陈铭 陈铭 11.430 500 徒然

        2562 姜长龙 姜长龙 11.430 500 徒然

        2563 宫喜平 宫喜平 11.430 500 徒然

        2564 笪越生 笪越生 11.430 500 徒然

        2565 潘智勇 潘智勇 11.430 500 徒然

        2566 王建祥 王建祥 11.430 500 徒然

        2567 冯美娟 冯美娟 11.430 500 徒然

        2568 王雅平 王雅平 11.430 500 徒然

        2569 徐秀芳 徐秀芳 11.430 500 徒然

        2570 胡钟文 胡钟文 11.430 500 徒然

        2571 马铁梁 马铁梁 11.430 500 徒然

        2572 孙慧正 孙慧正 11.430 500 徒然

        2573 林素芳 林素芳 11.430 500 徒然

        2574 曾华 曾华 11.430 500 徒然

        2575 周伟雄 周伟雄 11.430 500 徒然

        2576 翟珺 翟珺 11.430 500 徒然

        2577 张敏 张敏 11.430 500 徒然

        2578 姚瑞官 姚瑞官 11.430 500 徒然

        2579 邵军 邵军 11.430 500 徒然

        2580 王涌 王涌 11.430 500 徒然

        2581 王安生 王安生 11.430 500 徒然

        2582 张剑华 张剑华 11.430 500 徒然

        2583 李荣群 李荣群 11.430 500 徒然

        2584 吴伟奇 吴伟奇 11.430 500 徒然

        2585 王革 王革 11.430 500 徒然

        2586 贝蒂弗莱顿长 贝蒂弗莱顿长 11.430 500 徒然

        2587 宋磊 宋磊 11.430 500 徒然

        2588 蔡展列 蔡展列 11.430 500 徒然

        2589 汤海贤 汤海贤 11.430 500 徒然

        2590 钟广能 钟广能 11.430 500 徒然

        2591 祁丽君 祁丽君 11.430 500 徒然

        2592 林碧云 林碧云 11.430 500 徒然

        2593 祁丽茹 祁丽茹 11.430 500 徒然

        2594 周珠林 周珠林 11.430 500 徒然

        2595 王淑霖 王淑霖 11.430 500 徒然

        2596 张建国 张建国 11.430 500 徒然

        2597 赵云文 赵云文 11.430 500 徒然

        2598 王许飞 王许飞 11.430 500 徒然

        2599 张庆先 张庆先 11.430 500 徒然

        2600 谢瑾琨 谢瑾琨 11.430 500 徒然

        2601 国王荣 国王荣 11.430 500 徒然

        2602 王壮利 王壮利 11.430 500 徒然

        2603 王细林 王细林 11.430 500 徒然

        2604 林国芳 林国芳 11.430 500 徒然

        2605 江珠 江珠 11.430 500 徒然

        2606 杨远明 杨远明 11.430 500 徒然

        2607 陈丽芬 陈丽芬 11.430 500 徒然

        2608 孙伟 孙伟 11.430 500 徒然

        2609 黄力志 黄力志 11.430 500 徒然

        2610 郭展冬 郭展冬 11.430 500 徒然

        2611 张腾 张腾 11.430 500 徒然

        2612 王伟 王伟 11.430 500 徒然

        2613 戴芙蓉 戴芙蓉 11.430 500 徒然

        2614 张庆文 张庆文 11.430 500 徒然

        2615 林小雅 林小雅 11.430 500 徒然

        2616 赵东明 赵东明 11.430 500 徒然

        2617 朱雪松 朱雪松 11.430 500 徒然

        2618 范怀宇 范怀宇 11.430 500 徒然

        2619 陈炳谦 陈炳谦 11.430 500 徒然

        2620 朱峥 朱峥 11.430 500 徒然

        2621 曹关渔 曹关渔 11.430 500 徒然

        2622 汪铭泉 汪铭泉 11.430 500 徒然

        2623 蔡明 蔡明 11.430 500 徒然

        2624 朱晓红 朱晓红 11.430 500 徒然

        2625 庄楚雄 庄楚雄 11.430 500 徒然

        2626 卢永春 卢永春 11.430 500 徒然

        2627 陈怀军 陈怀军 11.430 500 徒然

        2628 蔡华 蔡华 11.430 500 徒然

        2629 黄雪林 黄雪林 11.430 500 徒然

        2630 俞立珍 俞立珍 11.430 500 徒然

        2631 苏其云 苏其云 11.430 500 徒然

        2632 罗成龙 罗成龙 11.430 500 徒然

        2633 肖舟 肖舟 11.430 500 徒然

        2634 邹庆瑞 邹庆瑞 11.430 500 徒然

        2635 建筑 建筑 11.430 500 徒然

        2636 刘晓丹 刘晓丹 11.430 500 徒然

        2637 刘玮 刘玮 11.430 500 徒然

        2638 廖创宾 廖创宾 11.430 500 徒然

        2639 邓子长 邓子长 11.430 500 徒然

        2640 黄乾生 黄乾生 11.430 500 徒然

        2641 姜飞雄 姜飞雄 11.430 500 徒然

        2642 姜智慧 姜智慧 11.430 500 徒然

        2643 唐建柏 唐建柏 11.430 500 徒然

        2644 薛长煌 薛长煌 11.430 500 徒然

        2645 林劲松 林劲松 11.430 500 徒然

        2646 梁素荣 梁素荣 11.430 500 徒然

        2647 张颖 张颖 11.430 500 徒然

        2648 张乃昌 张乃昌 11.430 500 徒然

        2649 顾剑菲 顾剑菲 11.430 500 徒然

        2650 宋枝茂 宋枝茂 11.430 500 徒然

        2651 林芸 林芸 11.430 500 徒然

        2652 杨文勇 杨文勇 11.430 500 徒然

        2653 朱文祥 朱文祥 11.430 500 徒然

        2654 刘厚尧 刘厚尧 11.430 500 徒然

        2655 李绍君 李绍君 11.430 500 徒然

        2656 任元林 任元林 11.430 500 徒然

        2657 朱安平 朱安平 11.430 500 徒然

        2658 阎永江 阎永江 11.430 500 徒然

        2659 梁炳南 梁炳南 11.430 500 徒然

        2660 林凌云 林凌云 11.430 500 徒然

        2661 钱静光 钱静光 11.430 500 徒然

        2662 胡燕英 胡燕英 11.430 500 徒然

        2663 罗秀运 罗秀运 11.430 500 徒然

        2664 姜祖功 姜祖功 11.430 500 徒然

        2665 李天云 李天云 11.430 500 徒然

        2666 王彦峰 王彦峰 11.430 500 徒然

        2667 刘翠英 刘翠英 11.430 500 徒然

        2668 吴经胜 吴经胜 11.430 500 徒然

        2669 李步春 李步春 11.430 500 徒然

        2670 张中汉 张中汉 11.430 500 徒然

        2671 陶涛 陶涛 11.430 500 徒然

        2672 黄盛秋 黄盛秋 11.430 500 徒然

        2673 潘林 潘林 11.430 500 徒然

        2674 王林怀 王林怀 11.430 500 徒然

        2675 真正 真正 11.430 500 徒然

        2676 刘萍 刘萍 11.430 500 徒然

        2677 吴强华 吴强华 11.430 500 徒然

        2678 奉情谊 奉情谊 11.430 500 徒然

        2679 周志聪 周志聪 11.430 500 徒然

        2680 陈峰 陈峰 11.430 500 徒然

        2681 方润刚 方润刚 11.430 500 徒然

        2682 刘东辉 刘东辉 11.430 500 徒然

        2683 蒋必恺 蒋必恺 11.430 500 徒然

        2684 陆丽丽 陆丽丽 11.430 500 徒然

        2685 陈杰 陈杰 11.430 500 徒然

        2686 蒋丽娜 蒋丽娜 11.430 500 徒然

        2687 张曦赜 张曦赜 11.430 500 徒然

        2688 陈亚新 陈亚新 11.430 500 徒然

        2689 李格兰特 李格兰特 11.430 500 徒然

        2690 林素珍 林素珍 11.430 500 徒然

        2691 杜建平 杜建平 11.430 500 徒然

        2692 田峰 田峰 11.430 500 徒然

        2693 刘方 刘方 11.430 500 徒然

        2694 顾蓓 顾蓓 11.430 500 徒然

        2695 吴广忠 吴广忠 11.430 500 徒然

        2696 张金朝 张金朝 11.430 500 徒然

        2697 郭臣英 郭臣英 11.430 500 徒然

        2698 邹孝敏 邹孝敏 11.430 500 徒然

        2699 李天虹 李天虹 11.430 500 徒然

        2700 殷培兴 殷培兴 11.430 500 徒然

        2701 李冬红 李冬红 11.430 500 徒然

        2702 李冬梅 李冬梅 11.430 500 徒然

        2703 黄道盛 黄道盛 11.430 500 徒然

        2704 孙强 孙强 11.430 500 徒然

        2705 罗震东 罗震东自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2706 蒋根青 蒋根青自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2707 刘琴 刘琴 11.430 500 徒然

        2708 李芸 李芸自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2709 李永明 李永明自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2710 李夏云 李夏云自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2711 陆莲宝 陆莲宝 11.430 500 徒然

        2712 黄开红 黄开红 11.430 500 徒然

        2713 姚雅芬 姚雅芬 11.430 500 徒然

        2714 杨成社 杨成社 11.430 500 徒然

        2715 彭寅生 彭寅生 11.430 500 徒然

        2716 白巍 白巍 11.430 500 徒然

        2717 于敏 于敏 11.430 500 徒然

        2718 张云彬 张云彬 11.430 500 徒然

        2719 管敏宏 管敏宏 11.430 500 徒然

        2720 徐越 徐越 11.430 500 徒然

        2721 魏玉芳 魏玉芳 11.430 500 徒然

        2722 彭勋德 彭勋德 11.430 500 徒然

        2723 王亚军 王亚军 11.430 500 徒然

        2724 郑国胜 郑国胜 11.430 500 徒然

        2725 陈子芳 陈子芳 11.430 500 徒然

        2726 吴磊 吴磊 11.430 500 徒然

        2727 唐燕 唐燕 11.430 500 徒然

        2728 曹盈平 曹盈平 11.430 500 徒然

        2729 孙凤云 孙凤云 11.430 500 徒然

        2730 贾东海 贾东海 11.430 500 徒然

        2731 贾晋民 贾晋民 11.430 500 徒然

        2732 毛瓯越 毛瓯越 11.430 500 徒然

        2733 舒惠新 舒惠新 11.430 500 徒然

        2734 林雅鸿 林雅鸿 11.430 500 徒然

        2735 蔡健敏 蔡健敏 11.430 500 徒然

        2736 石定钢 石定钢 11.430 500 徒然

        2737 潘海香 潘海香 11.430 500 徒然

        2738 聂宗道 聂宗道 11.430 500 徒然

        2739 钟淑琴 钟淑琴 11.430 500 徒然

        2740 高梅平 高梅平 11.430 500 徒然

        2741 张旭 张旭 11.430 500 徒然

        2742 郭丹 郭丹 11.430 500 徒然1

        2743 吕煌 吕煌 11.430 500 徒然

        2744 吴淑芬 吴淑芬 11.430 500 徒然

        2745 黄国平 黄国平 11.430 500 徒然

        2746 徐奕 徐奕 11.430 500 徒然

        2747 吕泽伟 吕泽伟 11.430 500 徒然

        2748 孙剑 孙剑 11.430 500 徒然

        2749 陶美英 陶美英 11.430 500 徒然

        2750 朱林楠 朱林楠 11.430 500 徒然

        2751 任强 任强 11.430 500 徒然

        2752 韩汇如 韩汇如 11.430 500 徒然

        2753 阳 阳 11.430 500 徒然

        2754 朱桂连 朱桂连 11.430 500 徒然

        2755 吴海宙 吴海宙 11.430 500 徒然

        2756 程银娥 程银娥 11.430 500 徒然

        2757 王立武 王立武 11.430 500 徒然

        2758 王晓星 王晓星 11.430 500 徒然

        2759 李伟新 李伟新 11.430 500 徒然

        2760 郭秀珍 郭秀珍 11.430 500 徒然

        2761 林秀宝 林秀宝 11.430 500 徒然

        2762 朱寿彭 朱寿彭 11.430 500 徒然

        2763 陈健群 陈健群 11.430 500 徒然

        2764 刘燕 刘燕 11.430 500 徒然

        2765 刘芳喜 刘芳喜 11.430 500 徒然

        2766 邓铁山 邓铁山 11.430 500 徒然

        2767 孙亚非 孙亚非 11.430 500 徒然

        2768 王武虹 王武虹 11.430 500 徒然

        2769 熊冰 熊冰 11.430 500 徒然

        2770 龚飞 龚飞 11.430 500 徒然

        2771 孙倜 孙倜 11.430 500 徒然

        2772 郑辉 郑辉 11.430 500 徒然

        2773 高艳 高艳 11.430 500 徒然

        2774 蔡宝珍 蔡宝珍 11.430 500 徒然

        2775 高翔 高翔 11.430 500 徒然

        2776 李棠华 李棠华 11.430 500 徒然

        2777 刘沿阳 刘沿阳 11.430 500 徒然

        2778 陆楠 陆楠 11.430 500 徒然

        2779 董蓉 董蓉 11.430 500 徒然

        2780 王跃林 王跃林 11.430 500 徒然

        2781 张燕祥 张燕祥 11.430 500 徒然

        2782 黄家遵 黄家遵 11.430 500 徒然

        2783 徐飒 徐飒 11.430 500 徒然

        2784 李福桥 李福桥 11.430 500 徒然

        2785 沈朝中 沈朝中 11.430 500 徒然

        2786 张雁南 张雁南 11.430 500 徒然

        2787 冯华 冯华 11.430 500 徒然

        2788 楼晔 楼晔 11.430 500 徒然

        2789 郝虹 郝虹 11.430 500 徒然

        2790 杜江虹 杜江虹 11.430 500 徒然1

        2791 陆建卫 陆建卫 11.430 500 徒然

        2792 张能勇 张能勇 11.430 500 徒然

        2793 严多林 严多林 11.430 500 徒然

        2794 帅武强 帅武强 11.430 500 徒然

        2795 黄静仪 黄静仪 11.430 500 徒然

        2796 郑鹏 郑鹏 11.430 500 徒然

        2797 邱颖辉 邱颖辉 11.430 500 徒然

        2798 张建国 张建国 11.430 500 徒然

        2799 冯军 冯军 11.430 500 徒然

        2800 杨卫宇 杨卫宇 11.430 500 徒然

        2801 阎占表 阎占表 11.430 500 徒然

        2802 骆毅群 骆毅群 11.430 500 徒然

        2803 阳明 阳明 11.430 500 徒然

        2804 何俊杰 何俊杰 11.430 500 徒然

        2805 钟彩英 钟彩英 11.430 500 徒然

        2806 陈继周 陈继周 11.430 500 徒然

        2807 孙长根 孙长根 11.430 500 徒然

        2808 张海斌 张海斌 11.430 500 徒然

        2809 顾关忠 顾关忠 11.430 500 徒然

        2810 管新和 管新和 11.430 500 徒然

        2811 孔洪飚 孔洪飚 11.430 500 徒然

        2812 洪树鹏 洪树鹏 11.430 500 徒然

        2813 周亚珍 周亚珍 11.430 500 徒然

        2814 徐增飞 徐增飞 11.430 500 徒然

        2815 林琳 林琳 11.430 500 徒然

        2816 肖力铭 肖力铭 11.430 500 徒然

        2817 朱茂昌 朱茂昌 11.430 500 徒然

        2818 刘开同 刘开同 11.430 500 徒然

        2819 丁建文 丁建文 11.430 500 徒然

        2820 卢震宇 卢震宇 11.430 500 徒然

        2821 林关羽 林关羽 11.430 500 徒然

        2822 黄海峰 黄海峰 11.430 500 徒然

        2823 陈军 陈军 11.430 500 徒然

        2824 林大春 林大春 11.430 500 徒然

        2825 钟环 钟环 11.430 500 徒然

        2826 郭玉兰 郭玉兰 11.430 500 徒然

        2827 高靖娜 高靖娜 11.430 500 徒然

        2828 居红涛 居红涛 11.430 500 徒然

        2829 王岳能 王岳能 11.430 500 徒然

        2830 李季 李季 11.430 500 徒然

        2831 彭士学 彭士学 11.430 500 徒然

        2832 薛慧欣 薛慧欣 11.430 500 徒然

        2833 卢晓亮 卢晓亮 11.430 500 徒然

        2834 陈白燕 陈白燕 11.430 500 徒然

        2835 章小平 章小平 11.430 500 徒然

        2836 王新堂 王新堂 11.430 500 徒然

        2837 刘玮巍 刘玮巍 11.430 500 徒然

        2838 洪锦华 洪锦华 11.430 500 徒然

        2839 王涛 王涛 11.430 500 徒然

        2840 张铲棣 张铲棣 11.430 500 徒然

        2841 刘晓露 刘晓露 11.430 500 徒然

        2842 聂菊华 聂菊华 11.430 500 徒然

        2843 牛桂兰 牛桂兰 11.430 500 徒然

        2844 徐惠民 徐惠民 11.430 500 徒然

        2845 钟献宗 钟献宗 11.430 500 徒然

        2846 庞可伟 庞可伟 11.430 500 徒然

        2847 叶长生 叶长生 11.430 500 徒然

        2848 钟亚龙 钟亚龙 11.430 500 徒然

        2849 忻庐峰 忻庐峰 11.430 500 徒然

        2850 邵雄 邵雄 11.430 500 徒然

        2851 刘名毅 刘名毅 11.430 500 徒然

        2852 温宗杨 温宗杨 11.430 500 徒然

        2853 秦海丽 秦海丽 11.430 500 徒然

        2854 宓强 宓强 11.430 500 徒然

        2855 陈海涛 陈海涛 11.430 500 徒然

        2856 程天虹 程天虹 11.430 500 徒然

        2857 钟景凯 钟景凯 11.430 500 徒然

        2858 柯少芳 柯少芳 11.430 500 徒然

        2859 姚晓燕 姚晓燕 11.430 500 徒然

        2860 刘晓庆 刘晓庆 11.430 500 徒然

        2861 余惠忠 余惠忠 11.430 500 徒然

        2862 徐鸿 徐鸿 11.430 500 徒然

        2863 张亚波 张亚波 11.430 500 徒然

        2864 顾梅英 顾梅英 11.430 500 徒然

        2865 姚再贵 姚再贵 11.430 500 徒然

        2866 张晓宏 张晓宏 11.430 500 徒然

        2867 吴霞 吴霞 11.430 500 徒然

        2868 史维 史维 11.430 500 徒然

        2869 刁云景 刁云景 11.430 500 徒然

        2870 胡慧玲 胡慧玲 11.430 500 徒然

        2871 张欣秋 张欣秋 11.430 500 徒然

        2872 张旭 张旭 11.430 500 徒然

        2873 韩友群 韩友群 11.430 500 徒然

        2874 黄国江 黄国江 11.430 500 徒然

        2875 蒋文碧 蒋文碧分类人事广告版自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2876 孟宪民 孟宪民 11.430 500 徒然

        2877 裴军 裴军 11.430 500 徒然

        2878 朱敏 朱敏 11.430 500 徒然

        2879 黄红梅 黄红梅 11.430 500 徒然

        2880 吴建明 吴建明 11.430 500 徒然

        2881 鲁俊 鲁俊 11.430 500 徒然

        2882 孙晓 孙晓 11.430 500 徒然

        2883 张小兵 张小兵 11.430 500 徒然

        2884 王在成 王在成 11.430 500 徒然

        2885 颜添洪 颜添洪 11.430 500 徒然

        2886 喻威 喻威 11.430 500 徒然

        2887 刘祥华 刘祥华 11.430 500 徒然

        2888 周波 周波 11.430 500 徒然

        2889 吴佳健 吴佳健 11.430 500 徒然

        2890 张启文 张启文 11.430 500 徒然

        2891 童文伟 童文伟 11.430 500 徒然

        2892 吴伟生 吴伟生 11.430 500 徒然

        2893 雷鸣 雷鸣 11.430 500 徒然

        2894 陈真 陈真 11.430 500 徒然

        2895 鲍家强 鲍家强 11.430 500 徒然

        2896 吴谊群 吴谊群 11.430 500 徒然

        2897 赵关贤 赵关贤 11.430 500 徒然

        2898 周玉龙 周玉龙 11.430 500 徒然

        2899 李成斌 李成斌 11.430 500 徒然

        2900 郦旦亮 郦旦亮 11.430 500 徒然

        2901 车成聚 车成聚 11.430 500 徒然

        2902 沈洁华 沈洁华 11.430 500 徒然

        2903 陈维礼 陈维礼 11.430 500 徒然

        2904 王育才 王育才 11.430 500 徒然

        2905 刘瑞林 刘瑞林 11.430 500 徒然

        2906 张雁 张雁 11.430 500 徒然

        2907 潘建新 潘建新 11.430 500 徒然

        2908 朱丹心 朱丹心 11.430 500 徒然

        2909 吴泰华 吴泰华 11.430 500 徒然

        2910 邹细高 邹细高 11.430 500 徒然

        2911 沈艳艳 沈艳艳 11.430 500 徒然

        2912 杜振锋 杜振锋 11.430 500 徒然

        2913 史亚洲 史亚洲 11.430 500 徒然

        2914 杜江涛 杜江涛 11.430 500 徒然

        2915 张少武 张少武 11.430 500 徒然

        2916 冯小玉 冯小玉自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2917 郭武 郭武 11.430 500 徒然

        2918 王挺 王挺自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2919 张振秋 张振秋 11.430 500 徒然

        2920 吴玉龙 吴玉龙 11.430 500 徒然

        2921 王洁 王洁 11.430 500 徒然

        2922 侯亮 侯亮 11.430 500 徒然

        2923 冯志浩 冯志浩 11.430 500 徒然

        2924 沈林泉 沈林泉 11.430 500 徒然

        2925 吴志泽 吴志泽 11.430 500 徒然

        2926 朱虎根 朱虎根 11.430 500 徒然

        2927 李童欣 李童欣 11.430 500 徒然

        2928 滕学军 滕学军自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2929 黄河岸 黄河岸 11.430 500 徒然

        2930 徐彦华 徐彦华 11.430 500 徒然

        2931 王达伦 王达伦 11.430 500 徒然

        2932 张伟 张伟 11.430 500 徒然

        2933 王雷 王雷 11.430 500 徒然

        2934 史迈 史迈 11.430 500 徒然

        2935 顾全梅 顾全梅 11.430 500 徒然

        2936 齐兵 齐兵 11.430 500 徒然

        2937 张小松 张小松 11.430 500 徒然

        2938 王生兵 王生兵 11.430 500 徒然

        2939 孙建刚 孙建刚 11.430 500 徒然

        2940 洪允兰 洪允兰 11.430 500 徒然

        2941 陈文生 陈文生 11.430 500 徒然

        2942 王书祥 王书祥 11.430 500 徒然

        2943 何兴 何兴 11.430 500 徒然

        2944 吴建文 吴建文 11.430 500 徒然

        2945 王桂荣 王桂荣 11.430 500 徒然

        2946 金亮 金亮 11.430 500 徒然

        2947 刘焱 刘焱 11.430 500 徒然

        2948 谢发利 谢发利 11.430 500 徒然

        2949 袁仰龙 袁仰龙 11.430 500 徒然

        2950 李晓斌 李晓斌 11.430 500 徒然

        2951 柳志成 柳志成 11.430 500 徒然

        2952 中国1971 中国1971 11.430 500 徒然

        2953 顾德珍 顾德珍 11.430 500 徒然

        2954 宋振勃 宋振勃 11.430 500 徒然

        2955 方三明 方三明 11.430 500 徒然

        2956 吴栋淼 吴栋淼 11.430 500 徒然

        2957 毛幼聪 毛幼聪 11.430 500 徒然

        2958 包杨 包杨 11.430 500 徒然

        2959 瞿果君 瞿果君 11.430 500 徒然

        2960 里纳 里纳 11.430 500 徒然

        2961 张晓峰 张晓峰 11.430 500 徒然

        2962 庞绍熙 庞绍熙 11.430 500 徒然

        2963 李洪国 李洪国 11.430 500 徒然

        2964 杨震 杨震 11.430 500 徒然

        2965 钱瑞莲 钱瑞莲 11.430 500 徒然

        2966 鞠钱 鞠钱 11.430 500 徒然

        2967 黄京明 黄京明 11.430 500 徒然

        2968 凌凤远 凌凤远 11.430 500 徒然

        2969 杜忠磊 杜忠磊 11.430 500 徒然

        2970 吴水源 吴水源 11.430 500 徒然

        2971 李少波 李少波 11.430 500 徒然

        2972 陈佳琪 陈佳琪 11.430 500 徒然

        2973 吴水炎 吴水炎 11.430 500 徒然

        2974 陶红华 陶红华 11.430 500 徒然

        2975 林千宇 林千宇 11.430 500 徒然

        2976 钱莲英 钱莲英 11.430 500 徒然

        2977 李新安 李新安 11.430 500 徒然

        2978 刘锐 刘锐 11.430 500 徒然

        2979 戴晨旭 戴晨旭 11.430 500 徒然

        2980 麦小平 麦小平 11.430 500 徒然

        2981 吴德金 吴德金 11.430 500 徒然

        2982 陈建煌 陈建煌 11.430 500 徒然

        2983 李卓 李卓 11.430 500 徒然

        2984 陈旦珍 陈旦珍 11.430 500 徒然

        2985 赵玉玲 赵玉玲 11.430 500 徒然

        2986 高利民 高利民 11.430 500 徒然

        2987 仿佛 仿佛 11.430 500 徒然

        2988 苟贤芬 苟贤芬 11.430 500 徒然

        2989 金敬德 金敬德 11.430 500 徒然

        2990 陈鹭琳 陈鹭琳 11.430 500 徒然

        2991 黄武 黄武 11.430 500 徒然

        2992 罗旭东 罗旭东 11.430 500 徒然

        2993 朱红玉 朱红玉 11.430 500 徒然

        2994 余瑞敏 余瑞敏 11.430 500 徒然

        2995 王二乐 王二乐自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        2996 朱慧明 朱慧明 11.430 500 徒然

        2997 钱志明 钱志明 11.430 500 徒然

        2998 李克文 李克文 11.430 500 徒然

        2999 张玉国 张玉国 11.430 500 徒然

        3000 黄敏 黄敏 11.430 500 徒然

        3001 钱条员 钱条员 11.430 500 徒然

        3002 陈建策 陈建策 11.430 500 徒然

        3003 程川 程川 11.430 500 徒然

        3004 吕清明 吕清明 11.430 500 徒然

        3005 邹勇 邹勇 11.430 500 徒然

        3006 颉涛 颉涛 11.430 500 徒然

        3007 王柯华 王柯华 11.430 500 徒然

        3008 陈友 陈友 11.430 500 徒然

        3009 黄木标 黄木标 11.430 500 徒然

        3010 严云珍 严云珍 11.430 500 徒然

        3011 龚建强 龚建强 11.430 500 徒然

        3012 郭林林 郭林林 11.430 500 徒然

        3013 陈传贤 陈传贤 11.430 500 徒然

        3014 戚来法 戚来法 11.430 500 徒然

        3015 梁觉森 梁觉森 11.430 500 徒然

        3016 赵东升 赵东升 11.430 500 徒然

        3017 袁利兰 袁利兰 11.430 500 徒然

        3018 朱焰 朱焰自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        3019 翟骁骐 翟骁骐 11.430 500 徒然

        3020 王琛 王琛 11.430 500 徒然

        3021 刘云 刘云 11.430 500 徒然

        3022 朱玉树 朱玉树 11.430 500 徒然

        3023 于浩淼 于浩淼 11.430 500 徒然

        3024 金红色 金红色 11.430 500 徒然

        3025 叶斌 叶斌 11.430 500 徒然

        3026 王连益 王连益 11.430 500 徒然

        3027 黄晓亮 黄晓亮 11.430 500 徒然

        3028 刘虎军 刘虎军 11.430 500 徒然

        3029 熊瑾玉 熊瑾玉 11.430 500 徒然

        3030 旺格力 旺格力 11.430 500 徒然

        3031 周西彤 周西彤 11.430 500 徒然

        3032 孙丽 孙丽 11.430 500 徒然

        3033 健康 健康 11.430 500 徒然

        3034 曹极高的 曹极高的 11.430 500 徒然

        3035 张晓樱 张晓樱 11.430 500 徒然

        3036 唐凯 唐凯 11.430 500 徒然

        3037 作业处理码 作业处理码 11.430 500 徒然

        3038 杨灿阳 杨灿阳 11.430 500 徒然

        3039 丁孔贤 丁孔贤 11.430 500 徒然

        3040 罗瑞云 罗瑞云 11.430 500 徒然

        3041 黄新瑶 黄新瑶 11.430 500 徒然

        3042 杨君敏 杨君敏 11.430 500 徒然

        3043 韩文彬 韩文彬 11.430 500 徒然

        3044 麻秀星 麻秀星 11.430 500 徒然

        3045 陈丙章 陈丙章 11.430 500 徒然

        3046 何昌进 何昌进 11.430 500 徒然

        3047 徐建福 徐建福 11.430 500 徒然

        3048 戴丰 戴丰 11.430 500 徒然

        3049 阳 阳 11.430 500 徒然

        3050 刘庆丽 刘庆丽 11.430 500 徒然

        3051 施建刚 施建刚 11.430 500 徒然

        3052 林越杰 林越杰 11.430 500 徒然

        3053 黄喜强 黄喜强 11.430 500 徒然

        3054 陈明平 陈明平 11.430 500 徒然

        3055 赵坚 赵坚 11.430 500 徒然

        3056 郑素娥 郑素娥 11.430 500 徒然

        3057 马信琪 马信琪 11.430 500 徒然

        3058 海涛 海涛 11.430 500 徒然

        3059 杜向东 杜向东 11.430 500 徒然

        3060 杨海 杨海 11.430 500 徒然

        3061 林大勇 林大勇 11.430 500 徒然

        3062 许煜 许煜 11.430 500 徒然

        3063 钱明飞 钱明飞 11.430 500 徒然

        3064 陈瑶清 陈瑶清 11.430 500 徒然

        3065 张敬兵 张敬兵 11.430 500 徒然

        3066 王军 王军 11.430 400 徒然1

        3067 徐永祥 徐永祥 11.430 500 徒然

        3068 于平 于平 11.430 500 徒然

        3069 曲维强 曲维强 11.430 500 徒然

        3070 罗惠红 罗惠红 11.430 500 徒然

        3071 赵运业 赵运业 11.430 500 徒然

        3072 张序宝 张序宝 11.430 500 徒然

        3073 时涛 时涛 11.430 500 徒然

        3074 黄明辉 黄明辉 11.430 500 徒然

        3075 范纪军 范纪军 11.430 500 徒然

        3076 卢素珍 卢素珍 11.430 500 徒然

        3077 闫相宏 闫相宏 11.430 500 徒然

        3078 王伟 王伟 11.430 500 徒然

        3079 曲思秋 曲思秋 11.430 500 徒然

        3080 罗全民 罗全民自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        3081 邱春方 邱春方自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        3082 冯民堂 冯民堂 11.430 500 徒然

        3083 包桢臻 包桢臻 11.430 500 徒然

        3084 严炎象 严炎象 11.430 500 徒然

        3085 赵新苗 赵新苗 11.430 500 徒然

        3086 管哲云 管哲云 11.430 500 徒然

        3087 单云峰 单云峰 11.430 500 徒然

        3088 刘信平 刘信平 11.430 500 徒然

        3089 沈安新 沈安新 11.430 500 徒然

        3090 黄育仙 黄育仙 11.430 500 徒然

        3091 周勇元 周勇元 11.430 500 徒然

        3092 沈臻宇 沈臻宇 11.430 500 徒然

        3093 陶世青 陶世青 11.430 500 徒然

        3094 林志强 林志强 11.430 500 徒然

        3095 陈邦栋 陈邦栋 11.430 500 徒然

        3096 刘燕萍 刘燕萍 11.430 500 徒然

        3097 王卫列 王卫列 11.430 500 徒然

        3098 初明 初明 11.430 500 徒然

        3099 邓霞 邓霞 11.430 500 徒然

        3100 凌航 凌航 11.430 500 徒然

        3101 段武杰 段武杰 11.430 500 徒然

        3102 史瑜 史瑜 11.430 500 徒然

        3103 李非文 李非文 11.430 500 徒然

        3104 虞伟庆 虞伟庆 11.430 500 徒然

        3105 崔浩 崔浩 11.430 500 徒然

        3106 林少松 林少松 11.430 500 徒然

        3107 邢金生 邢金生 11.430 500 徒然

        3108 陈建国 陈建国 11.430 500 徒然

        3109 易居白 易居白 11.430 500 徒然

        3110 郑江 郑江 11.430 500 徒然

        3111 周碧儿 周碧儿 11.430 500 徒然

        3112 下月的尧 下月的尧 11.430 500 徒然

        3113 陈华青 陈华青 11.430 500 徒然

        3114 王泉平 王泉平 11.430 500 徒然

        3115 崔建忠 崔建忠 11.430 500 徒然

        3116 王碧华 王碧华 11.430 500 徒然

        3117 林秀平 林秀平 11.430 500 徒然

        3118 赵传民 赵传民 11.430 500 徒然

        3119 陈积泽 陈积泽 11.430 500 徒然

        3120 陈建华 陈建华 11.430 500 徒然

        3121 张淑青 张淑青 11.430 500 徒然

        3122 刘德金 刘德金 11.430 500 徒然

        3123 周文伟 周文伟 11.430 500 徒然

        3124 卢先锋 卢先锋 11.430 500 徒然

        3125 刘梅英 刘梅英 11.430 500 徒然

        3126 柯宗庆 柯宗庆 11.430 500 徒然

        3127 丁海富 丁海富 11.430 500 徒然

        3128 沈灏波 沈灏波 11.430 500 徒然

        3129 沈嘉熠 沈嘉熠 11.430 500 徒然

        3130 翁伟芳 翁伟芳 11.430 500 徒然

        3131 池方燃 池方燃 11.430 500 徒然

        3132 蔡永太 蔡永太 11.430 500 徒然

        3133 王晶华 王晶华 11.430 500 徒然

        3134 路云龙 路云龙 11.430 500 徒然

        3135 王秀明 王秀明 11.430 500 徒然

        3136 朱华 朱华 11.430 500 徒然

        3137 帅放文 帅放文 11.430 500 徒然

        3138 颜放 颜放 11.430 500 徒然

        3139 陈正忠 陈正忠 11.430 500 徒然

        3140 范学炎 范学炎 11.430 500 徒然

        3141 于丽芬 于丽芬 11.430 500 徒然

        3142 周福海 周福海 11.430 500 徒然

        3143 周吉 周吉 11.430 500 徒然

        3144 王国华 王国华 11.430 500 徒然

        3145 宋黎 宋黎 11.430 500 徒然

        3146 左宏明 左宏明 11.430 500 徒然

        3147 陈菊兰 陈菊兰 11.430 500 徒然

        3148 侯一斌 侯一斌 11.430 500 徒然

        3149 于健 于健 11.430 500 徒然

        3150 陈阳春 陈阳春 11.430 500 徒然

        3151 蔡天真无邪的人 蔡天真无邪的人 11.430 500 徒然

        3152 刘诗媛 刘诗媛 11.430 500 徒然

        3153 鲍一青 鲍一青 11.430 500 徒然

        3154 陈远康 陈远康 11.430 500 徒然

        3155 滚木坡 滚木坡 11.430 500 徒然

        3156 韦秀萍 韦秀萍 11.430 500 徒然

        3157 谭承平 谭承平 11.430 500 徒然

        3158 张文 张文 11.430 500 徒然

        3159 杨慧 杨慧 11.430 500 徒然

        3160 高海清 高海清 11.430 500 徒然

        3161 张国玲 张国玲 11.430 500 徒然

        3162 陈海坚 陈海坚 11.430 500 徒然

        3163 刘快 刘快 11.430 500 徒然

        3164 陈燕云 陈燕云 11.430 500 徒然

        3165 李东城 李东城 11.430 500 徒然

        3166 曾庆威 曾庆威 11.430 500 徒然

        3167 朱执钥 朱执钥 11.430 500 徒然

        3168 贾晓梅 贾晓梅 11.430 500 徒然

        3169 尤友鸾 尤友鸾 11.430 500 徒然

        3170 伍腾 伍腾 11.430 500 徒然

        3171 金雪松 金雪松 11.430 500 徒然

        3172 周继科 周继科 11.430 500 徒然

        3173 林曙阳 林曙阳 11.430 500 徒然

        3174 黄亚丹 黄亚丹 11.430 500 徒然

        3175 黄铁祥 黄铁祥 11.430 500 徒然

        3176 王静君 王静君 11.430 500 徒然

        3177 朱柏铨 朱柏铨 11.430 200 徒然

        3178 钟彦华 钟彦华 11.430 500 徒然

        3179 黄忠和 黄忠和 11.430 500 徒然

        3180 袁仲雪 袁仲雪 11.430 500 徒然

        3181 王萍 王萍 11.430 500 徒然

        3182 朱自立 朱自立 11.430 500 徒然

        3183 徐克伟 徐克伟 11.430 500 徒然

        3184 沈洁泳 沈洁泳 11.430 500 徒然

        3185 郑召伟 郑召伟 11.430 500 徒然

        3186 董晓燕 董晓燕 11.430 500 徒然

        3187 黄锦祥 黄锦祥 11.430 500 徒然

        3188 刘琼 刘琼 11.430 500 徒然

        3189 张建群 张建群 11.430 500 徒然

        3190 乔六鸣 乔六鸣 11.430 500 徒然

        3191 张建国 张建国 11.430 500 徒然

        3192 杨纬 杨纬 11.430 500 徒然

        3193 张荔 张荔 11.430 500 徒然

        3194 尹健 尹健 11.430 500 徒然

        3195 朱令江 朱令江 11.430 500 徒然

        3196 戴高乐主义者 戴高乐主义者 11.430 500 徒然

        3197 张忠革 张忠革 11.430 500 徒然

        3198 蒋锡才 蒋锡才 11.430 500 徒然

        3199 张玉春 张玉春 11.430 500 徒然

        3200 邹欢金 邹欢金 11.430 500 徒然

        3201 节洪臣 节洪臣 11.430 500 徒然

        3202 潘丽 潘丽 11.430 500 徒然

        3203 刘屹 刘屹 11.430 500 徒然

        3204 斯伟兰 斯伟兰 11.430 500 徒然

        3205 王浩 王浩 11.430 500 徒然

        3206 雁鸣声 雁鸣声 11.430 500 徒然

        3207 严中华 严中华 11.430 500 徒然

        3208 两 两 11.430 500 徒然

        3209 耿生民 耿生民 11.430 500 徒然

        3210 招伟雄 招伟雄 11.430 500 徒然

        3211 钱莉 钱莉 11.430 500 徒然

        3212 王拴红 王拴红 11.430 500 徒然

        3213 陈琼珊 陈琼珊 11.430 500 徒然

        3214 陈慰忠 陈慰忠 11.430 500 徒然

        3215 关峰 关峰 11.430 500 徒然

        3216 胡勃 胡勃 11.430 500 徒然

        3217 傅芳香 傅芳香 11.430 500 徒然

        3218 吴剑鸣 吴剑鸣 11.430 500 徒然

        3219 邢翰学 邢翰学 11.430 500 徒然

        3220 谢佺 谢佺自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        3221 张子和 张子和自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        3222 王掌权 王掌权自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        3223 陈美秋 陈美秋自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        3224 贺亚辉 贺亚辉自有资产投入报账 11.430 500 徒然

        3225 孙志英 孙志英 11.430 500 徒然

        3226 洪军 洪军 11.430 500 徒然

        3227 李桂军 李桂军 11.430 500 徒然

        3228 李明军 李明军 11.430 500 徒然

        3229 冯建华 冯建华 11.430 500 徒然

        3230 陈适 陈适 11.430 500 徒然

        3231 黄崇芳 黄崇芳 11.430 500 徒然

        3232 高强 高强 11.430 500 徒然

          (下转A22版)

        进入【新浪网财经股吧】议论